گروه صنعتی نهامین

تولید کننده انواع استند مقوا ( فابریانو ، اشتنباخ ، فاوینی و ... ) ،  استند ماژیک ،استند خودکار ، استند قلمو


استند مقوا 70*100 

رنگ پایه : مشکی چرمی و قرمز  الکترو استاتیک ( پودری )

تولید در سایز های 20 - 25 - 30 - 35 - 40  طبقه 

مجهز به 4 چرخ متحرک و لوگو ( متناسب با سفارش مشتری )

و طبقات متحرک

ارتفاع از سطح زمین 203 سانت

استند مقوا 70*50 

رنگ پایه : مشکی چرمی - الکترو استاتیک ( پودری )

تولید در سایز های 20 - 25 - 30 - 35 - 40  طبقه 

مجهز به 4 چرخ متحرک و لوگو ( متناسب با سفارش مشتری )

نوع اتصال : جوش co2 

ارتفاع از سطح زمین 203 سانتاستند مقوا A4 

رنگ پایه :مشکی چرمی - الکترو استاتیک ( پودری )

تولید در سایز های 20 - 25 - 30 - 35 - 40  طبقه 

مجهز به 4 پایه کابینتی و لوگو ( متناسب با سفارش مشتری )

نوع اتصال : جوش co2 

ارتفاع از سطح زمین 203 سانت

استند کتاب - مجله ( گردان - ثابت )

رنگ پایه :قرمز - الکترو استاتیک ( پودری )

تولید در سایز های 36 - 48 عنوان چهار طرفه 

مجهز به 4 پایه کابینتی  ( متناسب با سفارش مشتری )

نوع اتصال : جوش co2 و بلبرینگ

ارتفاع از سطح زمین 180 سانت

استند مقوا A3 

رنگ پایه :مشکی چرمی - الکترو استاتیک ( پودری )

تولید در سایز های 20 - 25 - 30 - 35 - 40  طبقه 

مجهز به 4 پایه کابینتی و لوگو ( متناسب با سفارش مشتری )

نوع اتصال : جوش co2 

ارتفاع از سطح زمین 203 سانت

استند مقوا 35*50 

رنگ پایه : مشکی چرمی - الکترو استاتیک ( پودری )

تولید در سایز های 20 - 25 - 30 - 35 - 40  طبقه 

مجهز به 4 پایه کابینتی و لوگو ( متناسب با سفارش مشتری )

نوع اتصال : جوش co2 

ارتفاع از سطح زمین 203 سانت

استند فوم A3 

رنگ پایه : مشکی چرمی - الکترو استاتیک ( پودری )

تولید در سایز های 10 - 15 - 20 -  طبقه 

مجهز به 4 پایه کابینتی و لوگو ( متناسب با سفارش مشتری )

نوع اتصال : جوش co2 

ارتفاع از سطح زمین 203 سانت

استند مقوا A4 -A3 دوقلو

رنگ پایه : مشکی چرمی - الکترو استاتیک ( پودری )

تولید در سایز های 20 - 25 - 30 - 35 - 40  طبقه 

مجهز به 4 پایه کابینتی و لوگو ( متناسب با سفارش مشتری )

نوع اتصال : جوش co2 

ارتفاع از سطح زمین 203 سانت